Aeroklub Prievidza
Zvoµte svoju jazykovú verziu: | EN | SK |

Čo sa deje

Novinky

04.06.2015

Deň polície

Dňa 05.06.2015 sa koná na letisku tradičné podujatie Deň mestskej polície, armádnych a záchranných zložiek.

Z tohto dôvodu bude letisko v čase od 08:00 LT do 14:00 LT uzavreté pre prílety a odlety lietadiel GA.

Príprava areálu začne 04.06.2015 o 09:00 LT preto je potrebné zvýšiť pozornosť pre zvýšený pohyb osôb na ploche.

.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.....

07.03.2015

Pozvánka

Vážení členovia Aeroklubu Prievidza.

Rada AK Vás týmto pozýva na výročnú členskú schôdzu nášho Aeroklubu, ktorá sa bude konať dňa 29.03.2015 o 10,0­0 hod v reštaurácii AEROREST na našom letisku.

Program schôdze je nasledovný:

1. Otvorenie schôdze
2. Prednesenie a schválenie programu prípadne doplnenie, voľba jednotlivých komisií.
3. Správa o činnosti Rady Aeroklubu za rok 2014 a zhrnutie činnosti rady počas funkčného obdobia súčasného prezidenta AK.
4. Správa o činnosti BO za rok 2014
5. Správa o činnosti MO za rok 2014
6. Správa o činnosti PO za rok 2014
7. Správa o činnosti Revíznej komisie
8. Správa o hospodárení s.r.o. a o.z. za rok 2014
9. Informačná správa o najvýznamnejších položkách príjmov a výdajov v r. 2014
10. Informácia o podmienkach leteckej a parašutistickej činnosti na rok 2015
11. Informácia uskutočnených a plánovaných krátkodobých i dlhodobých aktivitách AK
12. Návrh na zmenu stanov AK
13. Voľba členov Rady AK
14. Voľba členov Revíznej komisie AK
15. Diskusia, návrhy do uznesenia
16 .Schválenie uznesenia
17. Periodické školenie z Bezpečnostného programu letiska
18. Periodické školenie z protipožiarnej ochrany
19. Záver

Rada AK

.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.....

16.02.2015

Výcvik pilotov vetroňov (GLD)

Oznamujeme širokej verejnosti, že dňa 21.2.2015 o 10:00 hod sa v našej klubovni uskutoční zahajovacie stretnutie záujemcov o výcvik pilota vetroňov.

V prípade, že máte záujem stať sa pilotom a zažívať ten neopísateľný pocit – človek, vetroň a sila prírody, príďte na stretnutie.

.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.....

16.02.2015

Smútočné oznámenie

S veľkým zármutkom Vám oznamujeme, že v sobotu vo večerných hodinách nás po krátkej a zákernej chorobe navždy opustila pani Janka Porubčanská, dlhoročná pracovníčka a duša sekretariátu Slovenského národného aeroklubu.

Posledná rozlúčka s ňou sa uskutoční v stredu 18.2.2015 o 15­.30 hod. v kaplnke na cintoríne v Lietavskej Lúčke.

Parte >

.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.....

05.02.2015

Poukazovanie 2% dane z príjmu

Vážení priatelia.

V prípade, že sa rozhodnete poukázať nám 2% z Vašej zaplatenej dane z príjmu za rok 2014, postup je prehľadne popísaný na rozhodni.sk
Právnické a fyzické osoby , ktoré si samostatne podávajú daňové priznanie vpisujú údaje o prijímateľovi priamo do daňového priznania.

Údaje o prijímateľovi:

Občianske združenie Aeroklub letisko Prievidza
Letisková 8
971 03 Prievidza
IČO: 17067006

Zamestnanci môžu použiť nasledovné tlačivá:

VYHLÁSENIE (editovateľná verzia RTF)

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE (word)

Ďakujeme za podporu

.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.....

29.01.2015

INŠTRUKTORSKÝ KURZ FI(GLD)

Na základe prejaveného záujmu pilotov bezmotorového lietania o získanie inštruktorskej kvalifikácie FI (GLD), je do plánu činnosti SNA na rok 2015 zaradené zorganizovanie kurzu na získanie kvalifikácie FI (GLD).

Miesto konania kurzu: AK Dubnica

Termíny konania kurzu:
- teoretická časť v týždni od 9. do 15.3.2015
- praktická časť v mesiaci apríl až máj
- podmienka otvorenia kurzu min. 15 uchádzačov.

Piloti, ktorí spĺňajú podmienky na získanie uvedenej kvalifikácie a majú záujem, môžu vyplniť predbežnú prihlášku a odoslať podľa údajov uvedených v dotazníku do 8.2.2015.

Po zistení záujmu na základe predbežných prihlášok bude spracovaná kalkulácia a oznámená cena kurzu a ďalšie potrebné informácie.

.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­........

14.01.2015

OZNAM PRE ČLENOV AEROKLUBU PRIEVIDZA

Rada AK na svojom zasadnutí 13.01.2015 určila termín konania periodického školenia personálu MO+BO na 21.03.2015 o 10:0­0 hod.

Termín členskej schôdze je 29.03.2015 o 10:00 hod.

V zmysle volebného poriadku AK Rada AK ďalej oznamuje:

Termín na predloženie žiadostí o zaradenie na kandidátnu listinu do Rady a Revíznej komisie AK je do 28.02.2015 12:00 hod.

Žiadosť musí byť predložená písomne v stanovenom termíne a okrem osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko) musí obsahovať názov funkcie na ktorú uchádzač kandiduje. Uchádzač môže kandidovať len na jednu z uvedených funkcií:

1. Prezident
2. Sekretár
3. Člen rady
4. Člen rady
5. Predseda BO
6. Predseda MO
7. Predseda PO
8. Člen revíznej komisie (traja členovia)

.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­.............­........

« späť

Aerospool spol. s r.o.
 
WGC 2010

počet prístupov od 23.01.2008: 595014